Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Ubývající evropský liberalismus

20. 12. 2009

John L Esposito

 

V minulém roce na evropském setkání zpravodajských úředníků z USA a Evropy, švýcarský účastník komentoval navrhované referendum o minaretech. Byl si jist, že se to nikam nedostane, neboť, jak pravil, Švýcarsko je velice pluralistická společnost; místní muslimská populace je vcelku malá a existuje jen několik mešit s minarety.

 

Osvícení Švýcaři se nyní stali součástí "osvícené liberální Evropy" která se postupně stává ne tolik liberální.


Zarážející švýcarská volba - 57 procent – schvalující v referendu zákaz minaretů, by neměla být tak překvapivá, vezmeme-li v úvahu stoupající moc islámofóbie.

 

V Evropě i v USA krajně pravicoví politikové, političtí komentátoři, mediální osobnosti a náboženští vůdci dál krmí rostoucí podezření proti běžným muslimům poháněním strachu, že islám, a nikoli jen muslimský extrémismus, je hrozbou.

 

Po útocích v USA a v Evropě význam životaschopnosti multikulturalismu jako politiky byl zpochybněn těmi, kteří obviňovali, že takový přístup přispívá k domácímu terorismu.

 

Argumentovali, že taková politika pomáhá zpomalovat muslimskou asimilaci a zapojení, zvěčňuje loajalitu zahraničí a poskytuje prostor vojenským radikálům.

 

Integrace versus asimilace

 

Proces integrace, při němž si mohou přistěhovaní občané a obyvatelé zachovat svou náboženskou a etnickou odlišnost, byl mnohými odmítnut, a to konkrétně evropskou krajní pravicí, jež požaduje úplnou asimilaci.

 

Moderní proroci konce světa předpověděli, že Evropa bude zamořena islámem – a na konci století transformována do "Eurábie".


Média, političtí vůdci a komentátoři z pravice varovali před "jemně teroristickým" spiknutím zmocnit se USA a Evropy.

 

Bernardu Lewisovi, historikovi přes Střední východ a poradce Bushovy administrativy v jeho neúspěšné irácké politice, se dostalo hojné pozornosti, když vypeskoval Evropany za ztrátu loajality, sebedůvěry a úcty k vlastní kultuře, viníce je z toho, že se "odevzdali" islámu v náladě "sebepokoření", "politické korektnosti" a "multikulturalismu".

 

Daniel Pipes, sloupkař, politický komentátor a neúnavný muslimský kritik, který napsal článek nazvaný "Muslimové jdou. Muslimové jdou", také prohlásil: "Západní evropské společnosti jsou nepřipraveny na masivní imigraci hnědě zbarvených lidí vařících divná jídla a udržujících jiné hygienické standardy ... Všichni imigranti s sebou přinášejí exotické zvyky a postoje, ovšem muslimské zvyky jsou více problematické než všecky ostatní."

 

Europská muslimská mozaika

 

Naštěstí mnozí muslimští a křesťanští vůdci a hlavní evropští politikové a experti v oblasti lidských práv odsoudili zákaz minaretů a Vatikán ho kritizoval jako přestoupení náboženské svobody.

 

Jenže překvapivé zisky dosažené Stranou svobody Geerta Wilderse v Nizozemí, dánské Lidové strany, rakouské Strany svobody (FPÖ), maďarského Jobbiku a Britské národní strany v nedávných volbách do Evropského parlamentu povzbudily mnohé z jejich vůdců, aby tleskali švýcarské volbě a pobídli k podobným zákazům.

 

Wilders, vůdce protimuslimské Strany svobody v Nizozemí, který dříve upozornil, že bude možná nutná hromadná deportace milionů muslimů z Evropy, vyzval k volbě zastavit "příliv islamizace" v Nizozemí.

 

Krajní pravice neústupně odmítá čelit realitě 21.století – uznat a přijmout fakt, že muslimové jsou součástí mozaiky jiných národů.

 

Islám je nyní evropským náboženstvím a ve skutečnosti druhým největším náboženstvím v mnoha evropských zemích. Již nepřevažují přistěhovalci první generace, mnozí jsou občané druhé a třetí generace.

 

Navzdory skutkům a pokračující hrozbě od velmi malé a přece nebezpečné menšiny extrémistů, je většina muslimů, jako jejich nemuslimští krajané, loajálními občany.

 

Švýcarský zákaz, tak jako politika některých jiných evropských zemí, zdůrazňuje selhání západního liberalismu a vyvolává zásadní otázky o náboženské diskriminaci a svobodě náboženství.

 

Zatímco jsou jen čtyři minarety ve Švýcarsku, v zemi, která je domovem přibližně 400000 muslimů, podporovatelé referenda bezmyšlenkovitě obvinili minaret z bytí politickým symbolem militantního islámu.

 

To dává asi takový smysl jako tvrzení, že kostelní zvonice symbolizuje militantní křesťanství.

 

Nebezpečný precedens

 

Takže, kam půjdeme odsud?


Západní političtí a náboženští tvůrci názoru a média budou potřebovat rezolutně adresovat nebezpečí islámofóbie stejně agresivně jako to činí s jinými formami nenávistného projevu a zločinů z nenávisti, sahajících od rasové diskriminace po antisemitismus.

 

Evropští muslimové budou muset nadále hovořit veřejně, požadujíc svá práva jako evropští občané a obyvatelé a odmítající náboženskou diskriminaci a násilí stejně jako omezení uvalené na výstavbu kostelů v muslimském světě.

 

Globalizace a postupně multikulturní a multináboženský Západ zkouší odolnost opatrovaných demokratických principů a hodnot.

 

Islámofóbie, která se stává společenskou rakovinou, musí být uznána a musí být stejně nepřijatelná jako antisemitismus, hrozba samotnému tkanivu našeho demokratického, pluralistického života.

 

Pokračující hrozba a odezva globálního terorismu spojená s oživením xenofóbie a kulturního rasismu přispívají k ohrožení základů liberálních demokracií na Západě a konkrétně u jejich muslimských občanů.

 

Linie rozlišování mezi vírou v islám a těmi, kdo páchají násilí ve jménu islámu, mezi většinou běžných muslimů a skutky menšiny muslimských extrémistů a teroristů, musí být zachovávána.

 

Zatemňování těchto rozdílů riskuje přijetí zahraniční a domácí politiky, která propaguje srážku spíše než soužití kultur. Hrají do rukou kazatelům nenávisti (muslimským a nemuslimským), náboženským a politickým vůdcům, a politickým komentátorům, jejichž rétorika podněcuje a démonizuje, odcizuje a ponižuje.

 

John L Esposito je profesorem náboženství a mezinárodních věcí, profesorem islámských věd a zakládajícím ředitelem Centra prince Alwalída bin Talala pro muslimsko-křesťanské dorozumění na Walsh School zahraniční služby univerzity Georgetown.

 

Je spoluvydavatelem šestisvazkové Oxfordské encyklopedie islámského světa a napsal 35 knih včetně 'Kdo hovoří za islám?', 'Co si miliarda muslimů doopravdy myslí', a 'Budoucnost islámu'

 

http://english.aljazeera.net/focus/2009/12/2009124171829382892.html

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář