Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Ženská obřízka

23. 3. 2007

Typy, historie a geografie

Vynález islámu?

Amnesty International stanovuje: "ženská obřízka předchází vznik islámu, není praktikována většinou muslimů a přesahuje rámec náboženství." (1)

The Female Genital Education and Networking Project: "…nejde o islámskou praktiku. Je to částečně náboženský a částečně kulturní rituál. V Africe a na Středním východě je praktikován muslimy, kopty, katolíky, protestanty, abychom jmenovali alespoň některé." (2)

V židovské sektě Falaša jsou obřezávána obě pohlaví.(3) Nejprve se podíváme na rozdílné typy obřízky a pak si zdůvodníme, proč je rozdílné kultury užívají.

Typy ženské obřízky

Tento pojem se užívá pro jakékoli redukování nebo odstraňování v oblasti ženských pohlavních orgánů. Existují tyto typy:

1) středovýchodní typ, který zahrnuje odstranění nebo rozdělení předkožky, která kryje klitoris, někdy doprovázené částečným odstraněním klitorisu. To je známo jako klitoridotomie. Podle OSN Population Fund je to obdoba mužské obřízky. (4) Někdy se této formě říká 'sunna obřízka', poněvadž tento typ je užíván těmi muslimy, kteří věří, že to islámská legislativa povoluje

2) tento typ je klitoridektomie, klitoris a malé stydké pysky jsou částečně nebo zcela odstraněny

3) extrémní forma, která zahrnuje odstranění klitorisu, malých a velkých stydkých pysků a spojení obou stran vulvy podél vagíny dokud nesrostou. Pouze malý otvor o průměru tužky je ponechán k úniku moči a menstruační krve. To je známo jako infibulace nebo 'faraonská obřízka'.

4) vyjímečný typ, který se týká piercingu, protahování nebo kauterizace klitorisu a okolní tkáně, trhání (angurya) nebo řezání vagíny (gišri), zasouvání korozivních materiálů nebo bylin do vagíny

Geografie

Rozličné formy obřízky se praktikují po celém světě, ale nejobvyklejší je v sub-saharské Africe. Také se vyskytuje na Středním východě, v Severní a Jižní Americe, Indonésii a Malajsii. Typ 3 je vyjímečný pro Somálsko, Súdán, jižní Egypt, Mali a Nigérii.

V některých společnostech jako v Somálsku, Etiopii a Eritrei zjistíme, že téměř všechny ženy podstoupily typ 3. Důvodem je ujištění, že žena zůstane počestná až do svatby. Je to starobylá praktika, lidé se ji bojí opustit ze strachu, že žena se nevdá nebo bude obviněna ze smilstva. Rodiny by mohly ztratit čest, kdyby opustily tradici.

Ženská obřízka byla obvyklou praktikou i v Severní Americe, hlavně v USA. Typy 1, 2 a 3 byly obvyklé až do 1950 za účelem kontrolovat ženskou sexualitu. Klitoridektomie byla prováděna z různých důvodů. Prvním bylo omezení masturbace. V Anglii Isaac Baker Brown publikoval knihu, kde popsal jak vyléčil ženskou masturbaci klitoridektomií. Také prohlašoval, že léčí nervové neduhy jako hysterii a epilepsii. (5) Na masturbaci bylo navrženo mnoho řešení, jako pásy cudnosti (obr.), pro chlapce mnohem hororovější metody jako prstence s ostny (obr.), kauterizace nebo dokonce kastrace! (5)

V jedné z klasických učebnic pediatrie Diseases of Infancy and Childhood, publikované 11x mezi lety 1897 a 1940, autor L. E. Holt obhajoval kauterizaci klitorisu a propíchnutí vulvy jako prevenci proti masturbaci. Ta byla údajně zdrojem neurotismu, neposlušnosti a neúctě k rodičům.

V USA, v organizací Orificial Surgery Society vydávaných časopisech psáno, že klitoridektomie je řešením problémů tak triviálních jako bolesti hlavy.

Mnoho ji také považovalo za hygienickou. C. F. McDonald stanovil roku 1958 v eseji "Obřízka u žen"(6): "Pokud muž potřebuje obřízku z hygienických důvodů, tak proč ne žena? Operoval jsem 40 pacientek." Autor stanovil, že 'omezuje podráždění, svědění, masturbaci a frigiditu'.

Až donedávna byl klitoris viděn jako nečistá věc. Dokonce Sigmund Freud, zakladatel moderní psychologie, stanovil v knize 'Sexualita a psychologie lásky': "eliminace klitorální sexuality je nezbytnou podmínkou pro rozvoj ženskosti".

Dnes se na západě někteří lidé rozhodnou obřízku podstoupit, protože někteří lékaři (7) a jiní (8) obhajují klitoridotomii, tvrdíc, že zvyšuje sexuální potěšení. Stanovili, že příliš velká předkožka brání při dráždění klitorisu. Některé weby jako Circlist, BMEzine a geocities obsahují svědectví lidí, kteří podstoupili proces a lékařské zprávy. Ukazují, že většina žen zaznamenala zlepšení kvality sexuálního života (87.5% v Rathmannově studii (9) a 75% v Knowlesově).  

Diskuse zda typ 1 neboli 'sunna obřízka' má nebo nemá základ v islámu

Rozdílnost v názoru

Ačkoli mužská obřízka je akt islámem nařízený, pokud jde o ženskou obřízku, učenci se rozcházejí. Někteří jej mají za nařízený, jejich odpůrci pouze za povolený. Později byl stanoven jako nepovolený. Všechny tyto názory jsou založeny na sunně (hadith). Proč jsou tak odlišné?

Ti kteří tvrdí, že je nařízena vycházejí z této hadith: "Obřízka je akt povinný pro muže a ctnostný skutek u ženy." (Musnad Ahmad) Z toho vyvozují, že jde o povzbuzení obřezávat muže a ženy.

Ti kteří vidí ženskou obřízku v islámu pouze jako cosi povoleného nebo tolerovaného se odkazují na hadith, kdy Prorok se dozvěděl o ženě, kterak obřezává dívku a vzkázal jí správný postup: "Naprav to, ale neřízni to toho, protože tak to bude lepší pro dívku i jejího manžela." (Mudžam al-Tabarání al-Awsat) Z této hadith učenci vyvozují, že obřízka je dovolená, protože ji Prorok přímo nezakázal, ale zároveň zakázal zacházení do extrému slovy "neřízni to toho", tj. zakázal odstranění klitorisu a další typy.

Avšak nejprominentnější z učenců jak al-Bukhari, Abu Dawud, al-Najhaqi, ibn-ul-Mundthir, Ibn Hadžar, aš-Šhawkani stanovili, že obě tyto hadith jsou slabé (da'íf) a nelze na ně spoléhat.

Ibn ul-Mundthir řekl: "Neexistuje hadith o obřízce, která by byla spolehlivá a měla spolehlivý isnád (řetězec vypravování). (10)

Je známo, že pokud hadith není potvrzena jako spolehlivá (sahih nebo hasan) nelze na ní záviset v ustanovení islámských pravidel (šarí'a). Legální pravidla musí být stvrzena nezpochybnitelnými důkazy.

Sunna obřízka

Ale lze říct, že obřízka má jakýsi původ v islámu jakkoli slabý. Nutno zdůraznit, že stále mluvíme o typu jedna, tj. odstranění předkožky a odhalení vlastního orgánu. Tato procedura je neškodná, nemá záporný vliv na ženu a je obdobná mužské obřízce, jak bylo výše stanoveno. Naopak někdo argumentuje – jak jsme už zmínili, že jde o úkon prospěšný, zvyšuje sexuální prožitek, brání šíření nelibé vůně z pod předkožky a redukuje riziko infekce močových cest a reprodukční soustavy. (11)

Další typy jsou islámem zakázány z hadith o "nechození do extrému' a z hadith 'že vše, co je škodlivé je zakázáno'. Islám navíc chrání právo ženy na sexuální potěšení,to je založeno na právu ženy rozvést manžela neplní-li manželské povinnosti. Ti muslimové po světě jejichž kultura praktikuje další typy obřízky mimo typ 1 je zastavují, jak roste jejich porozumění islámu a jeho pravidlům. Příkladem jsou kmeny v Keni, které jsou muslimské a nepraktikují obřízku typu 3, ačkoli je na jejich území jinak běžně praktikována.

Musíme však zdůraznit, že neexistuje žádný spolehlivý text a tato záležitost je odvozována z ustanovení, které zakazuje vše škodlivé a povzbuzuje k praktikování toho, co je zdravé a prospěšné.

Jeden ze základů islámského práva je, "co není zakázáno je povoleno", ale stále podléhá ostatním pravidlům. To tvoří základ tolerance v náboženství a zároveň konstantní posouzení nově vzniklých záležitostí. Bude-li zjištěno, že ženská obřízka je něco, co prospívá ženám a společnosti, bude povolena. Bude-li naopak zjištěno, že škodí, nebude povolena. Jak stanovil dr. Abd al-Rahmen bin Hasan al-Nafisah, vydavatel Contemporary Jurisprudence Research Journal v Rijádu, Saudské Arábii ve svém článku 'Ženská obřízka & islám': "V islámu je zachování osoby – životní a tělesné způsobilosti jedince – legální nezbytnost. Cokoli kompromituje tuto nezbytnost zraněním člověka je nezákonné." (12) 

[1] What is Female Genital Mutilation? Amnesty International.. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT770061997?open&of=ENG-370

[2] Female Genital Cutting (FGC): An Introduction, Marianne Sarkis. http://www.fgmnetwork.org/intro/fgmintro.html

[3] Andree, “Zur Volkskunde der Juden,” p. 84.

[4] Frequently Asked Questions on Female Genital Mutilation/Cutting http://www.unfpa.org/gender/practices2.htm#4

[5] “The Ritual of Circumcision”, by Karen Ericksen Paige. Human Nature, pp 40-48, May 1978.

[6] McDonald, C.F., M.D (September, 1958). “Circumcision of the Female.

[7] Ezzell, Carol (October 31, 2000). “Anatomy and Sexual Dysfunction”.

[8] Clitoral Circumcision. Tantra * Kama Sutra * Tantric Sex & Tantric philosophy.

[9] Rathmann, W.G., M.D. (September, 1959). “Female Circumcision: Indications and a New Technique.”

[10] Talkhees al-Habeer. Ibn Hajar al-Asqalani. Hadeeth #2140.

[11] Female Circumcision: A Medical Perspective, Sitt al-Banaat Khaalid. 2003.

[12] http://islamtoday.com/showme2.cfm?cat_id=2&sub_cat_id=822

 

IslamReligion.com

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář