Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Mít mnoho dětí: muslimské hledisko

25. 10. 2009

Tazatel: Abhišek – Indie

Otázka: Vede islám manželskou dvojici k tomu, aby měli tolik dětí, kolik jen mohou? Pokud ano, co problém přelidnění v zemi?

Poradce: Sahar El-Nadi

Odpověď: Salam, Abhišek.

Děkuji za tvou otázku.

Přměla mne k myšlence: Není to podivné, že chudé národy si stěžují na přelidněnost jako vážnou překážku pro rozvoj, zatímco bohaté národy si stěžují na nízkou populaci také coby hrozbu pro rozvoj?

ObrazekEU má starost o svou demografickou budoucnost kvůli stárnoucí populaci a celkový úbytek populace, přesto obhajuje kontrolu porodnosti, potraty, výběrové těhotenství, odložení početí prvního dítěte na vyšší věk, svazky stejného pohlaví a méně dětí v rodině.

Jinými slovy, "civilizovaný" svět se domnívá, že svévolné snižování úrovně porodnosti je předehrou k vlivu a štěstí, přitom ve skutečnosti demografický pokles znamená eventuelní ekonomický pokles.

Tento vzorec je evidentně chybný, tak jak může být prodáván jiným světovým národům jako vstupenka pro rozvoj?

Na druhou stranu, muslimové dnes nejsou světovou mocností navzdory bohatým lidským i přírodním zdrojům. Myslíš si, že je to kvůli jejich vysokému počtu nebo je to přímým následkem špatného spravování zdrojů?

Pokud bude mít 1.5 miliardy lidí víru, způsoby, přírodní zdroje a potřebné know-how k jejich využití pro všeobecné blaho, budou považováni za "lidský přebytek"?

Prozkoumejme obě situace uvnitř islámské souvislosti hodnoty pro celé lidstvo, zdravých, vzdělaných dětí.

Význam rodiny a role pohlaví

Existuje mnoho regulací jak v Koránu tak v tradicích Proroka věnovaných blahu rodiny jako sociální jednotky. Každý člen muslimské rodiny má svá práva a odpovědnosti. A rodina funguje jako celek, harmonická jednotka, spíše než skupina jedinců sdílejících jeden životní prostor.Obrazek

Islám také navrhuje specifické role pro jednotlivá pohlaví podle preferencí a schopností každého z nich.

Náboženskou povinností muslimského muže je úplná odpovědnost za každého v domácnosti včetně služebných a řidičů. Prorok Muhammad (pokoj s ním) učí, že muž se odpovídá Bohu za jakoukoli nedbalost v zajišťování svých rodin a zaručení jejich ochrany a blahobytu. Paralelně jsou dobře odměněni za úspěšné vykonávání této povinnosti. 

Následkem toho není vyžadováno od muslimské ženy, aby chodila ven a hledala si práci za účelem se uživit; její mužští příbuzní ji bezpodmínečně živí výměnou za to, že vykonává své povinnosti uvnitř rodiny. Její kariéra mimo domov je až na druhém místě po vysoce vážené práci vychovávání jejích dětí v úspěšné lidi.

Kdekoli je tvrdě pracující, starostlivý tátá a milující, vzdělaná, zbožná máma, dozajista budou skvělé děti dělající obrovský přínos společnosti, nejen místní komunitě.

Evidentně, čím více takových dětí, tím lépe. Nikdo nemůže argumentovat, že tento typ dětí je nežádoucí anebo je břemenem ekonomice a sociálnímu rozvoji.

V Evropě se badatelé ptají: omezují ženy velikost rodin ze svobodné volby, anebo jim starost o své postavení v práci zabraňuje mít tolik dětí, kolik by si ve skutečnosti přály?

ObrazekJinými slovy děti musí být obětovány ve prospěch úspěchu v kariéře, ale produkuje toto do budoucna vliv a štěstí? (The EU's Baby Blues, naposled dostupné 2.srpna 2009)

Postavení muslimských rodičů

Pěstování dětí v užitečné individuály je podle islámu vysoce ceněno, jak v tomto životě tak na věčnosti. Rodiče se podle Koránu honosí nejvyšší hodností hned po Bohu.

Toto samotné stačí muslimským rodinám, aby chtěly mít a vychovávat dobré děti. Prorok Muhammad učí, že zesnulí rodiče dál získávají odměnu za zbožné děti, které na ně pamatují v modlitbách a dělají dobré skutky na jejich památku jako výsledek zdravé výchovy.

Boží výživa

Lidé často zapomínají, že to není na nich dovolit nebo zabránit dětem přijít na svět. Všechno co mohou, je se snažit, leč je to jediný Bůh, kdo rozhoduje, zda máme děti či nikoli, kolik a jakého pohlaví.

On také stvořil svět v dokonalé rovnováze; a On ví nejlépe, jak rozdělit Své dary. Když zasáhneme, abychom porušili tuto rovnováhu, skončíme v krizové situaci, s Čínou jako příkladem, kde země zakouší vážnou nerovnováhu pohlaví, do takové míry, že to bylo nazváno "geopolitickou časovanou bombou".

ObrazekToto je výsledkem zákonů omezujících jedno dítě v rodině pro strach z chudoby, v kultuře upřednostňující syny, což způsobilo trend výběrových těhotenství, potratů a dokonce vražd novorozených holčiček.

Všechny tyto praktiky jsou v islámu zakázány s respektem k lidskému životu a zachování přirozené rovnováhy. (China Grapples With Legacy of Its 'Missing Girls', China's Surplus of Sons: A Geopolitical Time Bomb)

Bůh zakázal zabíjení dětí a přislíbil je zajistit, neboť On je stvořil. V Koránu se zabývá dvěma hlavními zájmy: očekávanou chudobou a aktuální chudobou; a slibuje je zajistit v obou případech:

Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu uštědříme. A jejich zabíjení je hříchem velkým. (Al-Israa' 17:31)

Nezabíjejte z nedostatku děti své, vždyť jsme uštědřili nezbytné pro vás i pro ně! (Al-An`am 6:151)

Prorok Muhammad vlastně slíbil, že manželství a pořízení dětí je zárukou Božího poskytnutí a hojnosti a pobízel lidi, aby se brali, měli děti a dobře je vychovávali.

Následně bychom měli pohlížet na chudobu lidnatých národů jako na problém špatného spravování zdrojů a narušení přirozené rovnováhy, spíše než výsledek počtu dětí narozených do každé rodiny. (1)

Lidské hodnoty

Bůh popisuje děti v Koránu jako "dar" od Něj a nikoli břemeno, a uvádí je do souvislosti s materiálními statky, zdůrazňujíce jejich hodnotu:

Majetek a děti jsou života pozemského ozdobou (Al-Kahf, 18:46)

Nikdy nevidíme, že by si někdo stěžoval na "přebytek" peněz. Jak si potom můžeme stěžovat na přebytek dětí? Peníze nemohou nahradit dobré děti, a dobré děti mohou dělat peníze a také dobré skutky a evidentně, omezené množství dětí dlouhodobě neústí ve šťastnější a lepší podmínky.

Tak proč si lidé brání mít děti po takovém ujištění od samotného Stvořitele?

Je to hanba, že lidé jsou považováni za neužitečný přebytek, když lidský kapitál je cenným ekonomickým zdrojem.

Děti a chudoba

Mnoho lidí si dnes stěžuje na nedostatek potravy kvůli rostoucím cenám za jídlo. ObrazekNěkteré bohaté národy ve skutečnosti ničí obrovské množství potravin, aby udržely ceny nahoře. Taktéž produkují biopaliva z plodin jako je kukuřice, čímž méně lidí nakrmí své děti. (2) 

Německá kancléřka Angela Merkel nedávno ve veřejném projevu prohlásila:

Budete-li cestovat do Indie v těchto dnech, lidé jedí 2x denně a když to 300 milionů lidí v Indii udělá a náhle zkonzumuje 2x tolik potravy co dříve; a pokud 100 milionů Číňanů začne pít také mléko, pak ovšemže příděly mléka se nahnou a také mnohem více.

Německo je největším světovým producentem biopaliv; má také nejnižší porodnost v Evropě s 8.18 narozeními na 1000 osob za rok. (Bad policy, not biofuel, drive food prices: Merkel, Demographics of the European Union)

Brazilský prezident sdělil reportétům v Brazílii:

"Potraviny jsou drahé, neboť svět nebyl připraven, že uvidí miliony Číňanů, miliony Indů a Afričanů jíst třikrát denně."

Brazílie je největším světovým producentem cukrové třtiny, kterou kupuje Německo na výrobu biopaliv.

Je smutné, že toto se děje ve chvíli, kdy je tu zemětřesný objev muslimů v Indii, jak vyrobit energii z čistého vzduchu! (Muslims Invent Engine That Runs on Air)

Tento nezodpovědné a rasistické vykořisťování lidských zdrojů ovlivňuje zdroje potravy lidí a zvířat po celé planetě a vede k neštěstí miliard lidí.

Kdybychom opravdu věřili v tento svět jako jedinou jednotku, potom bychom viděli svět příležitostí a kreativních řešení; byli bychom jedinou kolektivní rodinou odpovědnou za hledání řešení na společné problémy. Prorok Muhammad vytvořil brilantní analogii tohoto konceptu: (We are all in the same boat).

Rozpad rodinných hodnot ve prospěch individuálních svobod, materialistické a konzumní hodnoty propagované médii z komerčních důvodů a navíc nedostatečná výchova o životních dovednostech a Božím náboženství, toto všechno jsou pravé důvody chudoby duše a mysli, která je nejnebezpečnějším druhem chudoby. (The problems of being an older mum, Is your career making you infertile?)

Doufám, že toto odpovědělo na tvou otázku. Prosím zůstaň ve styku.

Salam.

 

www.readingislam.com

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář