Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Polygamie v křesťanství a judaismu

23. 3. 2007

Polygamie v judaismu

Polygamie existovala mezi Izraelity před příchodem Mojžíše, který v této tradici pokračoval bez zavedení omezení počtu smluv, které smí hebrejský manžel uzavřít. Židovská encyklopedie stanovuje: "Zatímco neexistuje žádný důkaz polyandrie v prvotní židovské společnosti, polygamie se jeví jako dobře zavedená instituce datující se od starých časů do moderní doby." (1)

Další běžnou praktikou bylo braní konkubín.(2). Později Talmud omezil jejich počet schopností manžela ženy patřičně živit. Někteří rabíni přesto prosazovali, že muž by neměl mít více než 4 manželky. Polygamie v judaismu byla zakázána rabíny, nikoli Bohem. Rabín Geršom ben Judah postavil v 11.století polygamii na 1000 let mimo zákon (do 1987) pro Židy z východní Evropy (Aškanázy). Středomořští Židé (Sefardi) v ní pokračovali (3). Potom, podle Willa Duranta, byla polygamie praktikována bohatými Židy v islámských zemích a řídká mezi Židy v křesťanském prostředí (4). Podle Josepha Ginata, profesora sociální a kulturní antropologie na univerzitě v Haifě je obvyklá a vzrůstající mezi 180 000 izraelskými beduíny. Je častá mezi Sefardy žijícími v Jemenu, rabíni povolují brát až 4 manželky (5). V moderním Izraeli, pokud je žena neplodná nebo duševně chorá, rabín dovolí manželovi vzít si druhou manželku, aniž by musel rozvést první (6).

Polygamie v křesťanství

Ježíš, který přehlížel polygamii nemůže být brán jako příklad manželských zvyklostí, neboť se nikdy neoženil. Podle otce Eugena Hillmana, "Nikde v Novém zákoně není vyjádřen příkaz, že manželství musí být monogamní nebo že je polygamie zakázána." (7) Římská církev znemožnila polygamii ve shodě s řecko-římskou kulturou, která předepisuje jednu legální manželku zatímco toleruje konkubíny a prostituci (8).

Římský císař Valentinián I. ve 4.století povolil křesťanům dvě manželky. V 8.století Karel Veliký, majíc moc nad státem i církví, měl sám 6, podle některých zdrojů 9, manželek (9). Podle Josepha Ginata, autora knihy 'Polygamní rodiny v současné společnosti', církev zmrazila praktiku, ale čas od času posvětila druhé manželství politického vůdce (10).

Svatý Augustin nepozoroval na polygamii nic nemorálního nebo hříšného a doložil že polygamie není zločin a je legální institucí země (11). Napsal v "Dobro manželství" (kapitola 15, paragraf 17), že polygamie … "byla zákonná mezi starými otci: aby byla zákonná nyní, to byl uspěchaně neprohlásil. Protože nyní není potřeba mnoha dětí, a tehdy byla, proto když byly ženy těhotné, bylo povoleno, za účelem početnějšího potomstva, vzít si další manželky, což nyní není nutné." Doporučil to soudcům a patrarchům, ale neredukoval jejich zvyk akceptovat polygamii. Na jiném místě napsal:"V dnešní době, v souladu s římskou tradicí, není dále dovoleno vzít si další manželku, tedy mít více než jednu žijící manželku." (12)

Během Reformace, Martin Luther řekl: "Svěřuji se, že kdyby si muž přál mít 2 nebo více manželek nezakázal bych mu to, protože to neodporuje písmu." Poradil Philipovi z Hesse, aby držel svůj druhý sňatek v tajnosti, aby se vyhnul veřejnému skandálu (13).

Jeden z nejslavnějších básníků anglického jazyka a proslulý puritán John Milton (1608-1674) napsal, " Neřekl jsem 'sňatek jednoho muže s jednou ženou' z obavy, že implikace by rozrušila svaté patriarchy a pilíře naší víry, Abrahám a jiní, kdo měli více, než jednu ženu najednou jako obvyklý hřích; a z obavy, že budu vyhnán z Božího stánku jako podvodník, všechno jejich potomstvo, ano, všichni synové Izraele, kteří ten stánek ustavili. Protože to je stanoveno v písmu, 'nevstoupí bastard na shromáždění Jehovy až do desáté generace' (14). 14.února 1960 parlament v Norimberku vydal dekret, z důvodu, že tolik mužů byla zabito v třicetileté válce, že každý muž si smí vzít až 10 manželek." (15)

Africké církve dlouho uznávaly polygamii. Roku 1988 bylo na Lambethské konferenci stanoveno: "Anglikánská komunita dlouho uznává, že polygamie v částech Afriky a tradiční manželství nesou znaky zbožnosti i správnosti." (16) Mwai Kibaki, křesťanský prezident, jehož zvolení bylo presbytariánskou církví východní Afriky označeno za 'zásah ruky Páně', je polygamní. (17) Nedlouho po skončení bílé nadvlády Jižní Afrika legalizovala polygamii. (18)

Dříve v historii církev Svatých posledního dne v USA praktikovala polygamii. Jednotlivé skupiny se odtrhly od církve, potom co ji zakázala a pokračují v ní. Dodnes přetrvává u těchto skupin v Utahu a u izolovaných jedinců. V USA je polygamie nezákonná, ale je praktikována neoficiálně. Žije zde 30 000-80 000 polygamních rodin. Typicky se jedná o mormonské fundamentalisty nebo křesťanské skupiny, které považují polygamii za praktiku písma (19).

Předtím, než někdo při diskusi o polygamii ukáže prstem na islám a muslimy, měl by mít dostatečné znalosti o daném tématu a jeho historii. Nelze posuzovat praktiky přijatelné v minulosti z úzkého pohledu dnešních dnů. Naopak, je třeba prozkoumat danou věc pečlivě a s Božím vedením.

 

Dodatky:

(1) “Polygamy”, Executive Committee of the Editorial Board and  Julius H. Greenstone. . The Jewish Encyclopedia. (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=425&letter=P).

(2) “Pilegesh”, Emil G. Hirsch, Schulim Ochser and the Executive Committee of the Editorial Board. The Jewish Encyclopedia. (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=313&letter=P).

(3) “Takkanah.”  Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service.  (http://www.britannica.com/eb/article-9071020)

Peggy Fletcher Stack, “Globally, Polygamy Is Commonplace,” The Salt Lake Tribune 20 Sep. 1998.

(4) Will Durant, “The Age of Faith: A History of Medieval Civilization -Christian, Islamic, and Judaic - from Constantine to Dante: A.D. 325-1300” (New York: Simon and Schuster, 1950) 380.

(5) Christopher Smith, “Polygamy’s Practice Stirs Debate in Israel,” Salt Lake Tribune Dec. 7, 2001.

(6) Peggy Fletcher Stack, “Globally, Polygamy Is Commonplace,” The Salt Lake Tribune 20 Sep. 1998.

(7) Polygamy Reconsidered, p. 140.

(8) Polygamy Reconsidered, p. 17.

(9) Matilda Joslyn Gage, “Woman, Church And State,” p. 398.

(10) Peggy Fletcher Stack, “Globally, Polygamy Is Commonplace,” The Salt Lake Tribune 20 Sep. 1998.

(11) St. Augustine, lib. ii. cont. Faust, ch. xlvii.

(12) Deferrari, vol. 27: “Saint Augustine - Treatises on Marriage and Other Subjects” (1955), pp. 31, 34, 36, 18.

(13) Matilda Joslyn Gage, “Woman, Church And State,” p. 398-399.

(14) Matilda Joslyn Gage, “Woman, Church And State,” p. 400.

(15)  O. Jensen, A Genealogical Handbook of German Research (Rev. Ed., 1980) p. 59.

(16) Robin Gill, “Churchgoing and Christian Ethics” (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1999) 249,

(17) Sam Gonza, “Churches Celebrate Kenya’s New President,” Christianity Today Feb 20. 2003.

Marc Lacey, “Polygamy in Kenya an issue after wives of president revealed,” New York Times Dec 19. 2003.

(18) Aurelia Dyanti, “Two wives better than one for some South Africa men,” The Star July 16, 2003.

(19) Cheryl Wetzstein, “Traditionalists Fear Same-Sex Unions Legitimize Polygamy,” The Washington Times 13 Dec. 2000.

 

IslamReligion.com

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář