Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Jak neosvobozovat ženy

2. 6. 2010


Omezování žen nosících závoj ve veřejném životě je stejným porušením jejich práv jako je nucení jich závoj nosit.

 

Judith Sunderland, Guardian, sobota 24.dubna 2010

 

ObrazekMuslimské zahalování je znovu mezi hlavními evropskými zprávami. Zákazy obličejových závojů, o nichž se uvažuje nebo již zavedené ať na národní nebo krajské úrovni, nebo aplikované ve veřejných budovách a dopravě, podkopávají samostatnost a náboženskou svobodu muslimských žen. Argumenty předkládané na podporu těchto zákazů spadají do čtyř kategorií, z nichž žádná při vážném prozkoumání neobstojí.

Zákaz závoje osvobodí ženy. Zobecňování útlaku žen pod závojem dělá hroznou protislužbu jednomu ze základních principů rovnosti pohlaví: právu ženy na sebeurčení a samostatnost. Omezování žen nosících závoj ve veřejném životě je stejným porušením jejich práv jako je nucení jich závoj nosit. Muslimské učitelky v Německu při rozhovorech uvedly, že nosí šátek z vlastní volby. Zákazy šátků v některých německých státech dovedly mnohé učitelky k opuštění své vyvolené profese, vedoucí ke ztrátě nezávislosti, společenského postavení a finančního zajištění. Je jasné, že četné ženy, které se v Evropě zahalují, tak činí z vlastní volby. Pro ty, kdo jsou nuceny, obecné zákazy omezí, nebo zcela eliminují, jejich schopnost usilovat o radu a podporu. Nechají je lapené doma, ještě více izolované od společnosti. Evropské vlády potřebují tyto ženy podporovat lepším přístupem ke vzdělání, spravedlnosti a zaměstnání, nikoli vynakládáním na ně většího tlaku.

Závoj by měl být zakázán z bezpečnostních důvodů. Celkový zákaz muslimského závoje je nepřiměřenou reakcí na oprávněnou potřebu v různých situacích ke zjištění něčí identity. Letištní kontroly, vyzvedávání ze školy, administrativní jednání se státními úředníky, proplácení šeku – toto jsou zjevné příklady. Lze přijmout vhodné, citlivé prostředky k uspokojení práv obou stran k projevení jejího náboženského přesvědčení a její povinnosti se identifikovat. Ve všech popsaných situacích lze ženu nosící plný závoj požádat, aby závoj odhalila v soukromí.

Zákazy náboženského oblečení zachovávají sekularismus. Princip státní neutrality vyžaduje, aby se státní instituce vyvarovaly vynucování konkrétní sady náboženských názorů, zatímco současně dovoluje svobodné vyjadřování náboženské víry ve společnosti. Zákazy upírající lidem právo nosit na veřejná místa styl oblečení spojený s konkrétní náboženskou vírou podkopávají, spíše nežli chrání, tento princip, definováním veřejných prostor jako zóny, kde nikomu není dovoleno projevovat své náboženství.

Zakázání závoje je nezbytné pro integraci. Skutečnost, že děti přistěhovalců a konvertitky vedle nových imigrantek nosí v Evropě plný obličejový závoj podemílá argument, že závoj je nezbytný za účelem integrace. Integrační politika, která vyžaduje, aby se nově příchozí zbavili zásadních aspektů své identity nemá velkou naději na úspěch. Zakázání obličejových závojů pravděpodobně omezí spíše než posílí příležitosti, aby se tyto ženy zapojily do společnosti jako celku.

Rozvratná debata o muslimském zahalování reflektuje zapojená složitá témata – a vášně. Mezinárodní zákon o lidských právech nemůže zodpovědět všechna témata, kterých se to týká, ale může pomoci vymezit konstruktivní konverzaci. Vyžaduje, aby jakýkoli zásah do práv měl legitimní důvod a byl co nejméně omezující. Je v zásadě o roli státu ve věcech vztahujících se k osobní samostatnosti a náboženství, myšlení a svědomí. Oběti nátlaku a zneužívání si zaslouží pomoc – jenže zákaz jim spíše uškodí než pomůže. A důvody těch, co si vybírají závoj nosit si zaslouží být vzaty v úvahu.

 

http://www.guardian.co.uk/

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář