Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Potrat v případě znásilnění

21. 8. 2007

Otázka:
As-Salamu aleikum. Jsem muslimský mladík z Toronta v Kanadě. Mám dotaz. Je-li dívka mezi 14-16 lety znásilněna, nemůže se sama o sebe postarat, nemá rodiče a příbuzné, kteří by ji podporovali a následkem znásilnění otěhotní. Může jít na potrat nebo ne? Podle islámu je potrat špatný; je to zakázáno. Ale nepůjde-li na potrat narodí se jí haram (ilegální) dítě. Nezapomeňte, že je chudá, bez peněz a zcela vyždímaná. Bude stále potrat považován za špatný podle islámských učení? Navíc, co by mělo být uděláno s dítětem, které se narodí jako výsledek znásilnění ve světle učení islámu? Prosím odpovězte na tento dotaz co nejdříve. Je to velice kritické téma.

Odpověď:

Wa `alaykum As-Salamu wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Ve jménu Alláha nejmilosrdnějšího, nejslitovnějšího
Všechna chvála náleží Alláhu a pokoj a požehnání našemu Poslu

“Mnoho muslimských žen se stalo kořistí lidských hyen, kteří se nebojí Alláha, ani jiné hrozby.

Žádná žena, která se navzdory svému úsilí neubránila takovým zločincům a mužům podobné sorty a byla znásilněna, není vinna žádným hříchem, protože situace byla mimo její kontrolu a nikdo, kdo je k něčemu přinucen není vinen hříchem, dokonce v případě kufr (nevíra), která je mnohem horší než smilstvo, jak Alláh pravil, "Na toho, kdo zapře Boha poté, co již uvěřil - kromě toho, kdo byl donucen, zatímco srdce jeho klidné bylo ve víře - a zejména na toho, kdo hruď svou nevíře otevřel, dopadne hněv Boží a pro něj je připraven trest nesmírný." (An-Nahl: 106)

Prorok (pokoj a požehnání s ním) pravil: "Alláh promine mé Ummě ty chyby, na co zapoměli a k čemu byli donuceni." (Ibn Madžah)

Každá žena, která padla za kořist násilníkovi bude odměněna za trpělivé snášení této pohromy, vyhledá-li útočiště u Alláha před neštěstím, které ji postihlo. Prorok (pokoj a požehnání s ním) pravil, "Nepadne na muslimy žádná nepřízeň ani vyčerpání, ani starost nebo znepokojení, dokonce ani píchnutí o trn, aniž by je Alláh neočistil od jejich hříchů kvůli tomu." (Al-Bukhari)

Mladí muslimští mužové by měli spěchat oženit se s takovými ženami, které byly týrány, aby snížili jejich utrpení, aby je utěšili a nahradili jim ztrátu nejcenější věci, kterou vlastnily, a to jejich panenství. 

Co se týče potratu, základní princip je, že je to špatné (haram), jak jsem objasnil v předchozích fatwách; není to dovoleno od chvíle početí, kdy je nový lidský tvor umístěn na bezpečné místo, tj.v lůno, dokonce i kdyby byl výsledkem ilegálního vztahu, jako je cizoložství. V případě ženy z Ghamidi, která se přiznala k cizoložství a tak měla být potrestána ukamenováním, Posel (pokoj a požehnání s ním) ji poslal pryč, dokud neporodí; když přišla po porodu, poslal ji pryč, dokud dítě neodstaví.

Výše uvedené je trend, který ve svých fatwách následuji. Ale existují jiní právníci, kteří si myslí, že potrat je možný do 40 dne od početí, někteří z nich jej dovolují dokonce až dokud není do embrya vdechnuta duše (120 dní).

Navzdory tomuto pohledu, kterým se řídím, existují určité výjimečné případy, v nichž se člověk může přiklonit k druhým názorům a čím silnější je omluva, tím jasnější je důvod k povolení a je-li to v prvních čtyřiceti dnech, povolení je vhodnější.

Nepochybně, znásilnění muslimské ženy zlým nepřítelem je pro oběť a její rodinu silný důvod k potratu, bude-li nenávidět plod, výsledek tohoto ohavného útoku a bude se ho chtít zbavit. Tedy povolení by mělo být uděleno v případě nezbytnosti, zvláště v prvních čtyřiceti dnech. Ale tento případ nezbytnosti by měl být určen náboženskými učenci, lékaři a zkušenými a moudrými osobami. Jinak musí být aplikováno původní pravidlo (o zákazu). 

Avšak není nic špatného na muslimské ženě, jež utrpěla takovou katastrofu, a plod si ponechala. Porodí-li ho, bude to muslimské dítě, jak pravil Prorok, "Každé dítě se rodí v pravé víře (tj.k uctívání jediného Boha)." (al-Bukhari). Jak bylo stanoveno v knihách Fiqh (islámského zákonodárství), mají-li rodiče odlišné náboženství, dítě by mělo následovat rodiče s nejlepším náboženstvím. To v případě, že otec je znám, ale co když nemá žádného otce? Pak je to muslimské dítě, o tom není pochyb a muslimská společnost je povinná se postarat o jeho výchovu, živit ho a vychovat ho co nejlépe. Neměli by je ponechat jako břemeno jeho chudé, trpící matce.”

A Alláh to ví nejlépe.

 

IslamOnline.net

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář