Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Proč se ženy obrací na islám

26. 9. 2008


 

Postavení žen ve společnosti není ani novým tématem, ani plně vyřešeným, a kde je zmíněn islám, pro mnohé znamená pojem 'muslimka' obrazy vyčerpaných matek přikovaných ke sporáku, obětí podřízenosti v životě indoktrinace, vášnivě toužících, aby byly westernizovány a tak dále. Jiní se vydají hlouběji vysvětlováním, jak hidžáb je překážkou zahalující mysl, a komentováním, že konvertitky mají buď vymytý mozek, jsou pitomé, nebo jsou otrokyněmi své sexuality. Odmítám taková obvinění a kladu následující otázku: proč tolik žen, které se narodily a vyrostly v takzvaných civilizovaných společnostech v Evropě a Americe dobrovolně odmítají svou svobodu a nezávislost, aby přijaly náboženství, které je údajně utlačuje a je proti nim rozsáhle předpojaté?

ObrazekJako křesťanská konvertitka k islámu mohu pouze představit svou osobní zkušenost a důvody pro odmítnutí 'svobody', kterou ženy mají v takové společnosti ve prospěch náboženství, které je doopravdy osvobozuje poskytnutím jim unikátního postavení, které je nesrovnatelné s jejich muslimskými vrstevnicemi.

Před příchodem k islámu jsem měla silné feministické sklony a rozpoznala jsem, že s ohledem na ženy se odehrálo mnoho míchání, jenže bez opravdového jejich umístění na sociální mapu. Problém pokračoval: nové 'ženské otázky' byly pozdviženy, aniž by ty předchozí byly uspokojivě vyřešeny. Jako mnohé jiné ženy z mé vrstvy jsem vinila islám z toho, že je to náboženství sexistické, diskriminující, utiskující a dávající muži větší privilegia. Toto všechno přicházelo od osoby, která o islámu nevěděla nic, zatímco byla zaslepena ignorancí a přijímala svévolně překroucenou definici islámu.

Avšak navzdory kritice islámu jsem vnitřně nebylo spokojena se svým vlastním postavením jako ženy v této společnosti. Připadalo mi, že společnost definuje takové pojmy jako 'osvobození' a 'svoboda' a ženy je přijímají, aniž by se jen pokusily klást otázky nebo s nimi polemizovat. Existoval jasný rozpor mezi tím, co bylo ženám říkáno a co se dělo v praxi.

Čím více jsem uvažovala, tím větší prázdnotu jsem cítila. Dostal jsem se do stavu, kdy moje nespokojenost s postavením ženy v této společnosti pouze odrážela ještě větší nespokojenost se společností samotnou. Všechno degenerovalo a zpožďovalo se navzdory tvrzení, že 90.léta budou dekádou úspěchu a prosperity. Cosi zásadního v mém životě chybělo a nic nemohlo zaplnit tuto prázdnotu. 

ObrazekBýt křesťankou mi nepomáhalo v ničem a zpochybňovala jsem platnost vzpomínání na Boha jednou týdně – v neděli. Jako mnozí křesťané jsem byla znechucena pokrytectvím církve a postupně jsem více a více pochybovala o konceptech jako Trojice a deifikace Ježíše. 

Potom jsem začala zkoumat islám. Nejprve jsem totiž chtěla vědět více o tématech týkajících se žen. Byla jsem překvapena. To, co jsem četla a učila se mi pomohlo naučit se více o sobě jako ženě a o tom, kde leží skutečný útlak žen. Muslimským ženám byla dána pevná práva v každém aspektu s jasnými definicemi jejich role ve společnosti – stejně jako mužům – aniž by bylo komukoli ukřivděno. Alláh praví:

“A ten, kdo koná dobré a je věřící – ať je to muž či žena – ten vejde do ráje a nebude ošizen ani o slupku pecky datlové.” (4:124)

Takže když jsem si opravila svá nedorozumění ohledně postavení ženy v islámu, nyní jsem hledala dále. Chtěla jsem najít tu věc, která by zaplnila tu prázdnotu v mém životě. Moje pozornost byla připoutána k vírám a praktikám islámu. Bylo to skrze ustanovení pilířů, že jsem pochopila k čemu se obrátit a jak nastolit své priority. Toto jsou oblasti, kterým se dostává málo pozornosti a kontroverze ve společnosti, a když jsem studovala islámské krédo, zjistila jsem, proč je tomu tak: takové zhuštěné, bezchybné a zcela souhrnné podrobnosti jinde nenajdete.


www.islamreligion.com

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář