Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Profily několika sáudských Arabek

26. 9. 2008

Umm Ummar, učitelka na střední škole

"Studovala jsem na soukromých školách v Mekce, pak jsem šla na univerzitu Um Al-Qura také v Mekce, kde jsem absolvovala z psychologie výchovy. Na stejné univerzitě jsem získala doktorát z psychologie.

Mezitímco jsem cestovala, snažila jsem se využít svůj čas co nejlépe; v USA jsem učila arabštině muslimy i nemuslimy a sama jsem navštěvovala kurzy zdravotní výchovy a francouzštiny.

Právě nyní beru intenzivní kurz neurolingvistického programování (N.L.P.) a účastním se co nejvíce seminářů v oblasti vzdělání a psychologie. Mezitím dávám lekce rodičům, učitelům a náctiletým dívkám.

Také pracuji na svém Phd.

Jsem vdaná a mám tři syny. Hodně mi pomáhají rodiče, manžel i jeho rodiče; bez jejich pomoci bych toho všeho nedosáhla."

 

Iqbal Abdullah Al-Khidr, vedoucí katedry na fakultě vědy

Studovala jsem na veřejných a soukromých školách v Saudské Arábii, pak jsem navštěvovala kolej v Dammamu a univerzitu v Rijádu, kde jsem obdržela B.Sc. a M.Sc. v tkáňové kultuře a minerální výživě, a PhD ve fyziologické adaptaci rostlin na slanost.

Pracuji v pozici děkana fakulty Džubail po tři roky a vedoucí katedry botaniky v Dammamu na fakultě vědy po čtyři roky.

ObrazekTaké zodpovídám za nepovinné aktivity na koleji.

Jsem členkou těchto vědeckých společností: Skandinávské společnosti fyziologie, Saudskoarabské společnosti biologie a Japonské společnosti fyziologie.

Další aktivity: kurzy manažerství v Rijádu, výzkum hormonů a adaptací v žurnálech fyziologie.

Ráda bych sdělila sestrám, aby tvrdě pracovaly, modifikovaly a zlepšovaly svůj způsob práce a života.

 

Umm Atiff, administrátorka vyššího vzdělání

Dostalo se mi vzdělání v sáudských soukromých i veřejných školách. Studovala jsem na univerzitě krále Abdula Azíze v Jeddahu, kde jsem absolvovala ze sociologie. Začala jsem pracovat jako učitelka a od té doby jsem vystřídala řadu povolání jako školský manager, zástupce ředitele, ředitelka po instruktorku na prezidenství výchovy dívek. Pak jsem se stala vedoucí statistického úřadu na stejném prezidenství a pak vedoucí osobního na vyšším vzdělání; od té doby jsem administrátorkou vyššího vzdělání na dívčí koleji.

Mám dva odrostlé syny.

Zvláštní rada: Na mých cestách jsem čelila otázkám o oděvu muslimských žen a vždy jsem odpovídala, že se tak oblékáme, protože nám to náboženství přikazuje. V islámu je žena klenot a musí být chráněna. Pohanští Arabové pohřbívali novorozená děvčátka a byli hrdí, když měli syny. Ale to už víc neplatí. Islám dal ženám jejich práva.

Není novinkou pro muslimské ženy, aby byly vůdci nebo byly plodné, poněvadž za každým velikým mužem je veliká žena a my vždy budeme příčinou pokroku Ummy. Od dob proroka Muhammada existovaly velké ženy, jako Khawlah bint Al-Azwar, která odvážně bojovala a byla silnou oporou tehdejším muslimům a Asma bint Abi Bakr, která vzdorovala nevěřícím, když vzala jídlo Prorokovi (salalláhu aleihi w salam) a svému otci Abu Bakrovi, mezitímco se ukrývali v jeskyni na cestě do Medíny.

 

UmmMansoor, děkan dívčí koleje umění

Jsem vdaná a mám šest dětí. Manželství mi nebránilo ve studiích, naopak jsem byla schopná dokončit vyšší vzdělání s podporou manžela a dětí.

Studovala jsem na veřejných sáudských školách a kolejích v DamObrazekmamu, diplom mám z univerzity v Rijádu. Své Phd. v islámské historii jsem získala na dammanské dívčí koleji. Svůj výzkum jsem dělala v Kongresové knihovně ve Washingtonu D.C a v Maroku a Egyptě.

Ve Španělsku jsem navštívila výstavu EXPO a vždy jsem se cítila silná jako muslimka s tolikou historií. Taková civilizace by nebyla možná bez velikosti islámu.

Ráda bych zde poznamenala, že to vše jsem podnikala ve svém islámském oděvu; to mne nezastavilo v získávání vědění.

 

Izdihar Džamal Al-Haríry (EdD.), asistentka profesora

Chodila jsem do soukromých i veřejných sáudských škol a pak jsem nastoupila na univerzitu krále Abdula Azíze v Mekce (nyní univerzita Umm-al Qura), kde jsem obdržela bakalářský titul v angličtině. Pak jsem se vdala a v průběhu manželství jsem pokračovala ve studiu, až jsem získala doktorát ve vyučování angličtině a ve školském vedení v Portlandu ve státě Oregon v USA.

Ve státech jsem vyučovala arabštinu, Korán a základy islámu děti a dospělé (nové muslimy). Jako dobrovolnice jsem cvičila psací dovednosti. Spravovala sjem arabskou sekci mezikulturních setkání a program kde lidé z různých zemí přispívali svými prezentacemi.

V Saudské Arábii jsem spravovala program seminářů na fakultě ropy a minerálů na univerzitě krále Fahada, konferenci o vyšším soukromém vzdělávání na univerzitě krále Sauda, účastním se výcvikových kurzů pro učitele angličtiny a poskytuji proslovy a semináře v Jeddahu a Dammamu. Zabývám se jazykovým vývojem u dětí, novmi technologiemi výuky a osvětou AIDS.

Nakonec bych chtěla říct sestrám, ušly jsme kus cesty a měly bychom jít dál.

 

Amal Abdullah At-Tu`ajmí, děkan fakulty umění, vydavatelka ženské sekce novin Al-Jawm

Studovala jsem na veřejných školách v Saudské Arábii, vdala jsem se a pak jsem nastoupila na kolej umění, kde jsem získala bakalářskou hodnost v arabštině a M.A., pak PhD. v umění a kritice. Rodiče mi hodně pomáhali zejména s mými dvěma dětmi.

Mezi mé aktivity patří: děkan koleje umění v Dammamu po jeden rok, lekce žurnalistiky, sympozium o vývoji informačních médií a jejich vlivu na charitativní práci, kurzy sebezdokonalování.

Chtěla bych požádat všechny své muslimské sestry: Pracujte na sobě, nespokojte se s jedním zaměstnáním, pořád se zlepšujte a učte.

 

Umm Ro'ah, asistentka profesora arabštiny

ObrazekStudovala jsem na veřejných školách v Saudské Arábii, vdala jsem se a pak jsem nastoupila na kolej umění, kde jsem získala bakalářskou hodnost v arabštině, právě teď pracuji na doktorantské tezi o starobylé literatuře.

Zvládám toto a péči o svou malou dceru nejprve s pomocí Alláha pak svých rodičů a přátel.

Moje mimopracovní aktivity jsou, kurzy o vývoji člověka a finančních zdojích v charitativní práci, kurzy tadžwíd a počítačové kurzy. Jsem členkou množství charitativních organizací.

 

Manan Abdul Hakim al-Arabí, umělkyně

Jsem amatérská umělkyně. 3 roky jsem studovala na univerzitě v Rijádu a mým hlavním oborem byla výchova v mateřské školce, ale nakonec jsem se oddala své lásce k umění, vrátila se domů do Al-Khobaru, abych začala kariéru jako abstraktní umělkyně. Mám také diplom v práci na počítači a internetu.

Mimo malování vytvářím abstraktní sochy z aluminia a sádry, loutky a panenky. Něco z výtvorů Manan je k vidění v galerii. http://widad.homestead.com/gallerymanan.html

 

http://widad.homestead.com/

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář