Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Zaměstnání muslimské ženy

26. 6. 2008
Islám je náboženstvím, které si cení tvrdé práce:

On stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude v skutcích nejlepší - a On mocný je i odpouštějící (67:2)

To, co na zemi jest, učinili jsme okrasou její, abychom vyzkoušeli, kdo z nich v konání svém je nejlepší. (18:7)

Všichni muslimové mají právo hledat si zaměstnání a vydělávat. Prorok pravil: "Nikdo nejedl lepší jídlo, než na které si vydělal vlastníma rukama."

Mezi nejhodnotnější povolání patří zákonný obchod a manuální práce, avšak jakákoli práce je lepší než zahálka.

Islám dovoluje ženě vykonávat zákonná zaměstnání, která neodporují její ženskosti nebo nezneužívají její důstojnost. Avšak muslimská žena není povinná vydělávat, jelikož islám rozděluje povinnosti mezi muže a ženy. Primární odpovědností ženy je Obrazekvýchova dětí a řízení domácnosti, proto je povinností muže poskytovat obživu ženě, aby se mohla cele věnovat své úloze.

Nicméně islám dává ženě právo na nezávislý podnik, obchodovat a jinak pracovat v případě nezbytnosti, nebo tam, kde z toho vzejde kolektivní prospěch, jako je léčba ženských pacientek a ošetřování, porodnictví, výchova a vzdělání mladých žen a jiné sociální služby.

Je však nezbytné, aby byly splněny následující podmínky:

  1. Práce nesmí konzumovat všechen její čas a energii, takže jí zabrání plnit roli manželky a matky
  2. Její kariéra nesmí být v konfliktu s její přirozeností
  3. Měla by profesi vykonávat s veškerou vážností a vyhnout se nedůstojnému jednání. Mnoho hadith radí, aby se ženy vyhnuly jemné mluvě, parfémování a krášlení, pracují-li mimo domov.
  4. Neměla by trávit čas o samotě s cizími muži

Muslimka by neměla hledat zaměstnání pouze kvůli němu samotnému, opomíjet přikázání náboženství a rodinné hodnoty a slepě tak napodobovat Západ.

ObrazekVskutku islámský postoj k zaměstnání žen je velmi odlišný od toho západního. V západních zemích v tomto ohledu neexistuje rozdíl mezi mužem a ženou. Oba jsou nuceni hledat práci a podporovat rodinu. A současně se od žen očekává, že splní svou roli jako manželky a matky.

Mnoho kampaní v médiích bylo vyhlášeno za "zaměstnání žen". Když byly takové kampaně zahájeny na Západě, ženy byly pokoušeny, aby vyšly ven a hledaly zaměstnání, aby tak takzvaně dosáhly rovnosti s muži. Dnes se ve východních zemích vykřikují stejné slogany. Opakující se argumenty, které mají přesvědčit ženy obvykle jsou:

  1. Prosperity lze dosáhnout pouze zaměstnaností. Jelikož ženy tvoří polovinu společnosti, pokud nepracují polovina společnosti je nezaměstnaná.
  2. Zaměstnání pomáhá ženě pochopit realitu světa. Rozvíjí intelektuální kapacitu a podporuje sebevědomí a asertivitu.
  3. Zaměstnání ženy zvyšuje příjem rodiny.

Tyto argumenty jsou slabé a lze je snadno vyvrátit:

  1. Navzdory tvrzení polovina společnosti není nezaměstnaná. Ženy přivádějí na svět a vychovávají budoucí členy společnosti. Muži jsou odpovědní za ekonomický růst a produkci, ženy za růst populace a lidskou produkci. Obě odpovědnosti vyžadují specializaci. Produkce dobrých členů společnosti vyžaduje mnoho času a úsilí. Ironicky na Západě, kde jsou ženy povzbuzovány k hledání zaměstnání, konkrétně v USA, stoupá nezaměstnanost a muži nejsou schopni najít práci. Z časopisu Al-Rijád News: V současné chvíli Amerika čelí nejvyšší míře nezaměstnanosti vůbec. To vede k nárůstu psychologických potíží a drogových závislostí. Nezaměstanost způsobila problémy mnohým americkým občanům a zdvojnásobila státní dluh.
  2. Intelektuální rozvoj a kulturní přehled nejsou nezbytně dosahovány skrze zaměstnání. Často jich lze dosáhnout rozsáhlým vzděláním, častým čtením, účastněním se lekcí a konferencí a scházením se se vzdělanými lidmi. Je těžké uvěřit, že mnoho monotónních, manuálních profesí by mohlo nějak zvýšit intelektuální kapacitu žen.
  3. Co se týče příjmu rodiny nebo dokonce vlastní obživy, jsou muslimské ženy vedeny, aby pracovaly, v případě, že společnost selže v převzetí odpovědnosti za chudé, vdovy, sirotky a invalidy. Alláh přikázal vyhradit podíl z příjmu společnosti pro tyto lidi: a ze svých majetků vždy patřičně žebrákům a nemajetným dávejte. (51:19)

Pro ty, kdo tvrdí, že zaměstnání pomáhá ženě dosáhnout rovnosti s mužem, pravím: ObrazekDozajista je dosažena rovnost v termínech nouze, těžkostí a dřiny, leč nikoli v případě mzdy a úcty: "UN nebyla schopna ustanovit stejné mzdy pro muže a ženy, jelikož zaměstnavatelé stále tvrdí, že výkon muže přesahuje výkon ženy. Sociologové, psychologové a kritikové souhlasí, že tento trend (žena pracující mimo domov) ovlivnil nejčistší a dědičnou úlohu ženy ve společnosti a nechal rodinné příslušníky trpět nevázaností." (Al-Bahi al-Kholi, Islám a moderní žena)

Hlavními následky pracujících žen jsou, dle mého názoru, nedostatky v primární úloze žen. To vede k rozpadu rodin, delikventství a nemorálnosti mezi náctiletými, a nárůstu nehod a zločinů, kde jsou děti hlavními obětmi – a nebo pachateli.

Takové jsou následky takzvaného osvobození žen, které odvedlo mnohé muslimy daleko od neocenitelné moudrosti jejich náboženství.

 

Z knihy Women in islam od Fatimy Umar Nasif, saudské akademičky, spisovatelky, vychovatelky a sociální pracovnice

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář