Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Ženy v Koránu a Sunně

23. 3. 2007
Prof. Abdur Rahman I. Doi 

Profesor a ředitel , Centrum pro Islámské legální studium, univerzita Ahmadu Bello, Zaira, Nigérie.

www.usc.edu/dept/MSA/

ObrazekV Islámu neexistuje žádný rozdíl mezi mužem a ženou, oběma je slíbena stejná odměna za dobré skutky a potrestání za hříchy. Korán říká:

A ženy mají stejné právo nad muži jako muži nad ženami. 2:229

Korán obracejíc se k věřícím vždy používá vyjádření "věřící muži a ženy", aby zdůraznil rovnost mužů a žen v otázce jejich povinností, práv, ctností a zásluh. Říká: Muslimové a muslimky, věřící muži a věřící ženy, poslušní muži a poslušné ženy, pravdomluvní muži a pravdomluvné ženy, trpěliví muži a trpělivé ženy, pokorní muži a pokorné ženy, muži a ženy, kteří dáváte almužnu, postící se muži a postící se ženy, cudní muži a cudné ženy, muži a ženy hojně Boha vzpomínající – těm všem Bůh připravil odpuštění a odměnu nesmírnou. 33:35

Toto je přímý protiklad k prosazování křesťanských kněží, že žena nemá duši a budoucím životě bude existovat jako bezpohlavní bytost.

Naopak Korán říká, že ženy mají duši stejně jako muži a vstoupí do ráje když budou konat dobro: Vejděte do ráje vy i manželky vaše s radostí. 43:70

Kdokoli zbožné skutky koná ať muž či žena a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího co učinili. 16:97

ObrazekKorán napomíná ty muže, kteří utlačují ženy nebo s nimi špatně zacházejí: Není vám dovoleno získávat ženy jako dědictví proti vůli jejich! Neutiskujte je jen proto, abyste si mohli odnést část toho, co jste jim dříve dali, leda že by se dopustily zjevné hanebnosti. A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných! Jestliže k nim cítíte odpor, je možné, že cítíte odpor k něčemu, do čeho Bůh vložil velké dobro. 4:19

Vezmeme-li v úvahu, že před příchodem Islámu pohanští Arabové byli zvyklí pohřbívat novorozené holčičky zaživa, nutili ženy tancovat nahé okolo Káby při oslavách na počest pohanských božstev a zacházejíce se ženami pouze jako s kusem majetku a objektem sexuální touhy nemajíc žádná práva nebo postavení, toto učení Koránu bylo revoluční. Narozdíl od jiných nánoženství, které ženě přisuzují dědičný sklon k hříchu a slabosti, a muž má být symbolem zbožnosti a důstojnosti, Islám pohlíží na muže a ženu jako na bytost stejného složení stvořenou s jediné duše. Korán dokládá: Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství veliké mužů a žen. 4:1

Prorok řekl: ženy a muži jsou jako poloviny páru dvojčat.

ObrazekKorán zdůrazňuje jednotu muže a ženy v nejkrásnějším vyjádření: Ženy jsou pro vás oděvem a vy jste oděvem pro ně. 2:187

Tak jako oděv skrývá nahotu, muž a žena vstupují v manželství chráníc vzaájemné soukromí. Tělo se cítí v oděvu pohodlně tak jako muž ve společnosti své ženy a naopak. Tak jako oděv je okrášlením těla jsou ženy mužům a muži ženám. Islám neshledává ženu "nástrojem ďábla", radši ji nazývá muhsana – pevnost proti Satanovi – neboť dobrá žena udržuje manžela na správné cestě. To je důvod proč svatba byla prohlášena Prorokem za nejzbožnější akt. Řekl: Když se muž ožení, dovrší polovinu svého náboženství. Doporučil Muslimům manželství slovy: Manželství je část mé cesty a kdo se nezdržuje na mé cestě, není se mnou (můj následovník).

Korán o manželství: A patří k Jeho znamením, že vám z vás samotných manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro – a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé. 30:21

ObrazekProrok byl pln milosti ke zbožným a cudným ženám, řekl: Svět a všechny věci v něm jsou cenné, ale tou nejcenější je zbožná žena. Jednou řekl budoucímu chalífovi, Umarovi: Neměl bych tě informovat o největším pokladu, jaký může muž vlastnit? To je zbožná manželka, která ho potěší kdykoli se na ni podívá a kvůli které se ovládá když je sám. Za jiných okolností Prorok řekl: Nejlepším majetkem jaký může muž mít je pamatující jazyk (na Boha), vděčné srdce a zbožná žena, která mu pomáhá v jeho víře. Před Islámem bylo s ženami často zacházeno hůř než se zvířaty. Prorok zastavil tyto ukrutnosti. Řekl Muslimům: Bojte se Boha v úctě k ženám. A: Ti nejlepší z vás jsou ti, kteří se chovají hezky ke svým manželkám. A: Čím slušnější je Muslim ke své ženě, tím lepší je jeho víra. Mu'awiyah se jednou zeptal Proroka, jaké povinnosti má muž k ženě. Ten odpověděl: Krmte je když jíte, dejte jí oděv když sami máte oděv, nebijte je na tvář, nezneužívejte je a nenechávejte je samotné, jedině když jste mimo dům.

V Islámu je žena dokonale nezávislá osobnost. Může uzavřít jakoukoli smlouvu nebo sepsat testament svým jménem. Může dědit v pozici matky, manželky, sestry a dcery. Má naprostou svobodu ve výběru manžela.

Nejhorší pro ženu když ovdoví s malými dětmi a musí je živit. V pohanském světě kdy žena nesměla vycházet, pracovat a vydělávat byla taková situace nepopsatelná. Prorok doporučoval mužům aby se s těmito vdovami ženili a nařizoval dávat vdovám a sirotkům almužnu.

ObrazekIslám respektuje ženu i jako matku. Existuje nespočet veršů hovořících o právech matky. Abu Huraira vypráví: Muž se otázal Proroka: "Kdo má největší právo na mou úctu?" Prorok odpověděl: "Tvoje matka" "A potom?" "Tvoje matka" "A potom?" "Tvoje matka" "A potom?" "Tvůj otec" V další tradici Prorok doporučil mladému muži, který chtěl jít do boje, ať se radši postará o svou matku: "Zůstaň doma a starej se o matku, protože ráj je pod jejíma nohama."

Muži a ženy jsou rovnocenní spirituálně a intelektuálně. Největší rozdíl, který je položen mezi ně je fyzická stránka. Muž má na starosti těžší práci vydělávat a zabezpečit rodinu, žena má lehčí v práci v domácnosti a s dětmi, nikoli však méně důležitou. Je to významný úkol v budování zdravé a prosperující společnosti. Fakticky však ani rodina nemůže existovat bez administrativy, z tohoto důvodu má muž, jako hlava rodiny, po diskusi z jejími členy právo konečného rozhodnutí, nesmí tím však ublížit své ženě, neboť riskuje ztrátu Boží přízně, protože ona je, použijeme-li Prorokova slova, "královnou domova".

V kontrastu s tímto učením Islámu jsou řeči Západního světa o svobodě a emancipaci ženy ve skutečnosti přestrojené vykořisťování jejího těla, zbavení jí úcty a degradace její duše.

 

Převzato z imamway1.com

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář