Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Evropský extrémista

2. 6. 2010


 

Sadžida Farhín Farhí, úterý, 18.května 2010

 

ObrazekOmezování žen nosících závoj ve veřejném životě je stejně tak porušováním jejich práv jako jejich nucení závoj nosit. Oboje je porušováním základního lidského práva, ale překvapuje mě, jaktože pro Západ je jedno považováno za hřích a druhé za zákon. Když islámské země nutí ženy zahalovat si hlavy v rámci státní preambule, jsou považováni za extrémisty, negramotné a konzervativní. Ale když západní země násilím zbavují muslimské ženy islámského základního práva na zahalování tváře a těla, považuje se to za přijatelný akt.

“Lidé by měli mít právo oblékat si to, co chtějí nosit.’’

“Vláda by neměla diktovat lidem, co si oblékat. Je to extrémně diskriminující.”

“Cítíme to jako útok na naši víru,’’

“Toto je moje volba. Zvolila jsem si nosit hidžáb. Nejsem utlačovaná.”

Toto jsou některé názory žen, jež jsou obětmi zákazu závoje v evropských zemích. Všechny tyto ženy žijí v západních zemích celá léta a nosí hidžáb z vlastní vůle. Souhlasí zaplatit pokutu, ale kompromis vzhledem k závoji je pro ně nepřijatelný. Všechna náboženství mají své hodnoty a v islámu je nošení závoje jednou ze základních povinností pro muslimky.

Ale nyní to vypadá, že evropská tradice sekulární tolerance je pronásledována islámským závojem. Každý týden s sebou přináší hlavní titulky ohlašující kroky k potlačení hidžábu. V Evropě je ženám se závojem zakázováno se objevovat na veřejných místech, obdržet lékařskou péči nebo se pobavit, a budou nakonec podrobeny zavření ve svých domovech.

Mnoho organizací ochraňujících lidská práva pozvedlo hlas proti zákazu hidžábu. Jedna z mezinárodních organizací, Amnesty International, uvedla, že zákaz vytvoří “nebezpečný precedens”. Jiné prohlásily, že by “porušoval práva svobody vyjadřování a náboženského vyznání těch žen, co nosí burqu nebo niqáb jako projev své identity a přesvědčení”.

ObrazekZápadní nepřátelství k islámu se projevuje zákazem evropských států nošení hidžábu muslimskými ženami. Na jednu stranu se považují za mírné a sekulární, ale na druhou stranu evropské státy jeden za druhým uvalují zákaz na závoj. Ve skutečnosti omezování náboženských povinností muslimských žen v Evropě ukazuje dvojí standard takzvaně liberálního “Západu”. Francouzský prezident, který sám sebe nazval nejmírnějším vůdcem, nedávno vydal prohlášení, jež pravdivě odráží jeho předpojatý přístup k islámu, jeho slova zněla “Burqa nemá ve Francii místo.”

Nošení obličejového závoje je spíše než náboženskou povinností součástí individuální svobody. Muslimové a skupiny obhajující lidská práva uvádějí, že zákaz je útokem na náboženskou svobodu.

“Skromný oděv (hidžáb/závoj) ženy je jako perla v lastuře”

Hazrat Fatima Zahra (radialláhu anha)

Všemohoucí Alláh sám seslal instrukce o způsobu oblékání muslimských žen:

 

“Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy…” (33:59)

 

Alláh praví (výklad významu): “A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení!” [24:31]

 

Zákaz závoje bude znamenat vážné následky pro evropské země v ekonomické sféře. Francie je druhou nejoblíbenější prázdninovou destinací pro cestovatele ze Středního východu po Británii a zahalené ženy jsou pravidelným úkazem v luxusních obchodech na pařížských obchodních bulvárech. Celoobličejový závoj je zvláště obvyklý v Zálivu a turisté z této oblasti mají sklon zůstávat déle a utrácet více než jiné skupiny, což činí ekonomický dopad znatelnějším. Jenže nyní Francie riskuje ztrátu stovek tisíc turistů ze Středního východu, kteří se bojí, že jejich soukromí bude narušeno, pokud zem uvalí zákaz muslimského obličejového závoje.

Manažer cestovní kanceláře v SAE uvedl “Lidé z tohoto regionu jsou zvláště citliví ve věci soukromí.”

“Když jsou na cestách, chtějí se bavit a bojí-li se někde obtěžování, změní svou destinaci.”

Generální manažer cestovní agentury ze Saudské Arábie řekl, “Ze zálivu je hodně luxusní turistiky, takže ekonomický dopad bude ohromný.”

Také uvedl, že mnoho turistů ze Středního východu cestuje v rodinných skupinách a to může být choulostivé, pokud jedna členka nosí závoj.

“Francie je oblíbená rodinná destinace, ale lidé budou zemi ignorovat, pokud se budou obávat segregace,” dodal.

Před několika dny Mezinárodní federace fotbalové asociace (FIFA), řídící těleso pro tento sport, nahradilo fotbalový tým íránských dívek Thajskem pro nadcházející Olympijské hry mládeže v Singapuru, jelikož některé jeho členky nosí na hlavě šátek, leč nedávno FIFA zákaz odvolala po přesvědčivém dopise íránské autority, který stanovuje “Celý svět by měl respektovat muslimská práva a považovat islámská pravidla a hodnoty za rozhodující při jednání s dámskými fotbalovými tými muslimských zemí a pokud hidžáb zahaluje vlasy aniž by porušoval pravidla hry, pak ho mohou fotbalové hráčky nosit a íránské hráčky by se měly zúčastnit těchto letních Olympijských her v Singapuru.”

Dokonce i prezident Obama má pozitivní přístup ke způsobu oblékání muslimských žen; dotazován na šanci zákazu závoje v Americe, Obama odvětil “Ve Spojených státech je naším zásadním postojem, že se nechystáme říkat lidem, co mají nosit na sobě.”

Muslimské a občanskoprávní organizace doufají, že svět, a hlavně Evropa, znovu prozkoumá zákaz hidžábu.

 

http://www.apakistannews.com/

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář