Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Hidžáb (Závoj)

26. 9. 2008


 
Od studenta Darul-Ulum Al-Arabija Al-Islamija, Bury
 

Význam purdy

Jak se vzdalujeme od dob Proroka (salalláhu aleihi w salam) a blížíme se Soudnému dni, muslimové jsou čím dál slabší ve víře a zvyklostech, jednou z nichž je purda 

Purda v islámu je nezbytností pro každou ženu, která se blíží pubertě nebo jí dosáhla. 

Mnozí si stěžují, že hidžáb přikázaný muslimským ženám je příliš omezující a přísný a jeho účelem je udržet je podřízené mužům. Neznalost a nepochopení jedině může být příčinou takového přesvědčení. Mimo islám, které další náboženství nebo národ poskytuje plnou ochranu před vykořisťováním cizinci? Zatímco zároveň vede ženy k důležitosti čistoty a morálky a stejně tak uchovává jejich postavení a důstojnost. 

Žena je podobná sladkému stvoření, kdy vše kolem ní přitahuje diváky. Islám ji chrání nařízením hidžábu, takže zahalená nepřitahuje hejna much a špinavých stvoření přilákanými nezakrytými sladkostmi na rozdíl od mnohých žen, které se dnes stávají toho kořistí. 

Důkazy podporující purdu

Alláh praví v Koránu: 

"A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak (před hleděním na zakázané věci) a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné (jako dlaně, nebo oko nebo obě oči z důvodu nezbytnosti, nebo vnější oděv jako závoj, rukavice, plášť atd.). A nechť spustí závoje své džujubihina (těla, tváře, hrdla, ňadra) svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení! (24:31)

Komentář k verši:  

(A nechť se nedívají volně na tváře žen, které nejsou jejich sestrami, dcerami, matkami nebo manželkami). 

Zde je zákon vnitřní čistoty nejpřísnějšího druhu a kus dobré rady pokoušeným. Nařízení zcela a úplně zastavuje chtíče pohledu a když se podle něj jedná musí sloužit jako mocný prostředek bránění a kontroly pohlavních extrémů. Islám není zamilován do volného a neomezeného mísení pohlaví na shromážděních u stolu, ve školách a na kolejích, v klubech, kinech a veřejných parcích. Stojí na segregaci pohlaví a zakazuje dohromady obscénní literaturu, fotografie a filmy. 

Bible: "Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci." (Mat. 5:28) 

Toto zakazuje každou nahotu ať ve jménu přirozenosti nebo zdraví a výkonnosti. ObrazekKdyby toto bylo univerzální praktikou, jak odlišný by byl záznam sexuální nemorálnosti na světě! 

Kéž nám všem Alláh poskytne schopnost jednat podle Jeho příkazů a vyhýbat se tomu, co zakázal. Amen!
Zjevení

Vlastní datum přikázání hidžábu není jednomyslně určeno. Avšak hidžáb byl nařízen povinným mezi 3 až 5 po hidžře. Korán obsahuje celkem sedm veršů týkajících se hidžábu, tři z nich jsou obsaženy v súře An-Núr a čtyři v súře Al-Ahzáb. 

Existuje přes sedmdesát hadíthů, které se zabývají hidžábem. U koranických veršů se učenci shodují na tom, že verše v súře Ahzáb byly zjeveny před verši v súře Núr. 

Hazrat Umar (kéž v něm Alláh nalezne zalíbení) mnohokrát navrhoval, že manželky Proroka (pokoj a požehnání s ním) by měly nosit závoj, jelikož mnoho lidí různých způsobů a povah vstupuje do Prorokova domu. Prorok uznal smysl takového návrhu, ale nebyl sám schopen něco takového nařídit. 

Nakonec byly příkazy hidžábu úspěšně zjeveny. První z nich byl tento: 

"Vy, kteří věříte! Nevcházejte do domů prorokových, pokud vám to nebude dovoleno."  (33:53)

Některé z hadíthů o purdě

1. Když žena aplikuje parfém a prochází kolem shromáždění mužů, jako by byla cizoložnice. 

2. Pohled ghajr mahrama je otrávený šíp z luku Iblíse. Ten, kdo odolá jeho pohledu ze strachu přede Mnou, vyměním jej za pevný imám, jehož sladkost okusí ve svém srdci. 

3. 'Dajúth nevstoupí do Džannah.' Sahaba se zeptali, 'Kdo je dajúth?' Prorok pravil, 'Ten kdo se nezajímá, kdo (z mužů) navštěvuje jeho manželku.' 

4. Každé oko je smilník. 

5. Zina rukou je dotýkat se (ghajr mahrama). 

6. Lépe, aby vám ocelová tyč projela hlavou, než aby jste se dotkli ženy, která vám není dovolena. 

7. Když je muž o samotě se ženou, třetí přítomný je Satan. 

8. Mějte se na pozoru před navštěvováním žen (které vám nejsou dovoleny). 

9. Ženy by neměly mluvit s muži vyjma mahramů. 

10. Není dovoleno ženám, jež věří v Alláha a Soudný den, aby dovolily komukoli vejít do manželova domu, vyjma s jeho dovolením. Neměla by chodit z domu proti jeho přání. Ani by neměla nikoho poslouchat bez jeho vědomí. 

11. Ženy by neměly vycházet (z domova), pouze jsou-li nuceny (okolnostmi). (Tabrani)

12. Ženy jsou předmětem utajení, takže když vyjde, Satan ji podloudně sleduje a klade pasti, aby vznikla fitna. 

13. Alláh proklíná toho, kdo se dívá na ženu, a tu, které je pohled věnován. 

14. Mějte se na pozoru před mísením se ženami. Muž z Ansárů se zeptal, "A co povíš Proroku o švagrovi?" Prorok (pokoj a požehnání s ním) reagoval, "Švagr je smrt." (tj.setkávání s ním může přivolat smrt). 

Význam hidžábu

Hidžáb doslova znamená clona, závěs, rozdělení a zahalení. Sloveso znamená zahalit se před pohledy. V šarí`a znamená úplně se zahalit před pohledem ghajr mahrama. (Muže, za něhož je možno se provdat). Normálním a všeobecným pravidlem hidžábu je úplné oddělení a segregace mezi muži a ženami (ne-mahramy). 

ObrazekVýznam džilbábu

Džilbáb je vnější kabát nebo plášť. V době Proroka byl tento plášť takové velikosti, že se pod něj skryly dvě ženy. Paní ho nosily tak, že byly zcela zahaleny včetně tváře. 

Pojem "judnína" doslova znamená stáhnout nebo přetáhnout, tedy že by si měly plášť stáhnout tak, že zakryje obličej. 

Zákon hidžábu

Zákon hidžábu požaduje, aby bylo celé tělo ženy (od hlavy k patě včetně tváře) zahaleno v přítomnosti ghajr mahrama (s nímž je manželství možné). 

Žena by neměla vycházet z domu, není-li to nezbytné. Pokud existuje taková potřeba, měla by si zahalit celé tělo a tvář vnějším oděvem např. ‘burkou’, takže tvář a obrys těla nejsou odhaleny. Je nutno mít na paměti, že tento oděv musí být prostý a oči by měly být zakryty síťkou nebo clonou, aby nepřitahovaly pozornost. Závoj by neměl být umístěn takovým způsobem, že vnější strana je z drahého materiálu, nebo je průsvitný nebo je utažen tak, že tvar nosu je vidět.

Alláh praví ve Svatém Koránu, 

Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící, slitovný.

Abu Hurairah zaznamenal, že Alláhův Posel pravil, "Dva druhy lidí budou v pekle v nejhorším postavení. Nejprve ti úředníci, kteří sebou budou nosit biče a budou mrskat lidi. A pak ty ženy, které budou nahé i v šatech (kvůli průsvitnému a uplému oděvu) a budou k sobě přitahovaty cizí muže. Ti nevstoupí do Ráje, ani z dálky neucítí jeho vůni."(Abu Daud)

Oblečení

1. Celé tělo mimo vyňatých částí je zahaleno. 

2. Jakémukoli závoji, který je sám o sobě atraktivní je třeba se vyhnout. 

3. Látka nesmí být průsvitná. 

4. Šaty nesmí být uplé. 

5. Oděvy by neměly být navoněné. 

6. Způsob oblékání nesmí připomínat mužský oděv. 

7. Nemůže napodobovat styl nevěřících. 

8. Šaty by neměly odrážet světskou slávu.

Hidžáb před nevidomým

Hazrat Umm Salamah, kéž v ní Alláh nalezne zalíbení, vypravuje, že jednou byly s Hazrat Majmúnah, kéž v ní Alláh nalezne zalíbení, v přítomnosti Proroka (pokoj a požehnání s ním), když vstoupil Hazrat Abdullah Ibn Maktum, (kéž v něm Alláh nalezne zalíbení). Prorok (pokoj a požehnání s ním) jim nařídil, "zahalte se před ním." Odpověděla, "Ale Proroku, vždyť je slepý a nemůže nás vidět." Prorok (pokoj a požehnání s ním) pravil, "Jste obě také slepé? Nedívejte se na něho." (Miškat, Tirmizi a Abu Dawood)

Tak vidíme, že Prorok (pokoj a požehnání s ním) přikázal manželkám dodržovat hidžáb dokonce i v přítomnosti nevidomé osoby. Tento incident je důkazem pro hidžáb v éře proroctví. Jak to, že my jako hříšníci házíme divokými obviněními ve směru milovaných Sahabijat? Kéž nás Alláh vybaví pochopením a ochrání nás, abychom se v tomto světě nestali pomlouvači. (Amen) 

ObrazekZahalování tváře

Bylo standardem a běžnou praxí v době Proroka (pokoj a požehnání s ním). K tomu  Hazrat Aiša, kéž v ní Alláh nalezne zalíbení, vypravuje, že během Haž-atul-wida, když lidé procházeli kolem, přetáhly si hidžáby přes hlavy na tváře a když se přesunuli, obličeje si odhalily. (Zaznamenal Abu Dawúd).

Dodržování hidžábu v obtížných dobách

Hazrat Qais Ibn Šammas radialláhu anhu vypravuje, že Umm Khallid, kéž v ní Alláh nalezne zalíbení, přišla k Prorokovi (salalláhu aleihi w salam), aby se vyptala na svého syna, který byl zabit na stezce Alláha. Když dorazila, měla závoj zahalující její obličej. Když to viděl jeden ze společníků Proroka (salalláhu aleihi w salam), pravil: "Jaktože za takových nešťastných okolností (navzdory takovému zármutku a smutku) nosíš hidžáb?" 

Hazrat Umme Khallad radhialláhu anha odvětila, "I když jsem ztratila syna, neměla bych ztratit cudnost (měla bych ztratit obé?).

Tak Prorok pravil, "Tvému synovi se dostalo odměny dvou mučedníků." Zeptala se, "Jakto?" Prorok odpověděl, "Protože Ahle kitab (lidé Knihy) jej zabili." (Abu Dawúd) 

Tato vypravování dostatečně zaznačují, že je zásadní pro ženu, dodržovat hidžáb a ujišťovat se, že její oděv je v souladu s požadavky šaría.

Alláh ví nejlépe.

Jak by se měla muslimská paní oblékat?

Nemuslimové povzbuzují k odhalování ženského těla, považujíce je za velké umění. Veřejnost ukazující ženská těla v časopisech jako Vogue se považuje za umělecky rozvinutou. Kariéry modelky, herečky, zpěvačky a tanečnice jsou zkratkou ke slávě a bohatství. Design módního oděvu zdůrazňuje ženskost a postavu. Jinak řečeno, nemuslimská žena musí být neustále vyparáděná. Parfém a make up musí být jejími stálými společníky. Je panenkou k upoutání pozornosti okolních lidí, aby byla povšimnuta, zbožňována a žádoucí. 

Oproti tomu islám přikazuje ženě, aby se zcela zahalila a neupoutávala pozornost. Korán praví v súře Al-Ahzáb, verš 59 "… O Nabi! Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy." Rasulullah (salalláhu aleihi w salam) praví v sahíh hadith, "Stud je větví imán." Rasulullah (salalláhu aleihi w salam) pravil, že žena, která používá parfém s cílem vzbudit zájem muže je podle šarí`a cizoložnice a o Soudném dnu bude potrestána za cizoložství nebo zina.' Všechny ženy z prorokova lidu oblékaly vnější pláště zvané burqa nebo džilbáb. Koranické verše a prorocké hadíthy se vztahují na muslimy všech generací a ne jen na ty, kteří se narodili v době Proroka (pokoj a požehnání s ním). Vnější oděv je nenápadné barvy a velmi volný, aby nepřitahovala pozornost pokud se pohybuje venku. Avšak uvnitř se může oblékat, jak se jí zlíbí. 

Kuffar tvrdí, že islám zotročuje ženy nucením, aby zůstávaly doma a zahalovaly se, když jdou ven. Jak velice se pletou! Co kuffar dávají svým ženám; hodnotu podle ukazování jejich těl a vystavení se znásilnění nebio zneužití. Riziko ztráty manžela pro krásnou milenku. Neustávající bitvu s přírodou, aby vypadaly mladě a atraktivně a udržely si svého muže! Oproti tomu islám pozvedává ženy na vrchol úcty a zachraňuje je od ponížení, že jim dává šanci, aby se s nimi jednalo jako s lidmi a ne pouze objekty pohlavní touhy. 

Nepochybně od nich můžeme přijmout pokročilou technologii, ale to nás nesmí přivést k víře, že jejich kultura je definitivně lepší. Takže když se kuffar a nešťastně svedení muslimové smějí zahaleným dámám, nazývajíce je zaostalými a fanatickými, tak je můžeme poučit o výhodách zahalování. Nejenže dosáhneme uspokojení a klidu v srdci skrze následováním pravdy, také potěšíme svého Pána, který nás odmění za to, že i po patnácti stoletích od smrti Rasulullah, (salalláhu aleihi w salam) jsme neopustili jeho učení.

Všichni nevinní muslimové, kteří zbloudili od učení islámu, by měli vědět, že kuffar k nám necítí žádnou úctu, když opouštíme svou kulturu a tápeme jako ovce, abychom se zabydleli v jejich cizí a nemorální společnosti. Alláh praví v súře Asr…. "věru že člověk spěje v záhubu kromě těch, kdož uvěřili..". Tak kdy začneme věřit a neuvalovat na sebe více ztráty a ničení? Rasulullah pravil, "Ten, kdo imituje národ, bude vzkříšen spolu s kufar a uvržen do hlouby pekla spolu s nimi." 

Doufám, že s pomocí tohoto článku budou muslimské ženy schopny rozhodnout se, jak chtějí žít v tomto světě a co se s nimi stane o Soudném dni. 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Jilbab

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář